fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
راهبند B-400 با بوم LED دار
LED دار
راهبند B-400 با بوم LED دار
راهبند B-400 با بوم LED دار
راهبند B-400 با بوم LED دار
راهبند B-400 با بوم LED دار

این نوع راهبند با دارا بودن بومLED  دار و طول 5 متر بوده که انتخاب مناسبی برای فضای ها باز می باشد.