fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
راهبند B-800
جدید
راهبند B-800
راهبند B-800
راهبند B-800
راهبند B-800
راهبند B-800
راهبند B-800
راهبند B-800
راهبند B-800

راهبند B-800 با دارا بودن بومLED  دار و طول 5 متر بوده که انتخاب مناسبی برای فضای ها باز می باشد.