fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
ریموت دیپ سوئیچی اسمارت
ریموت دیپ سوئیچی اسمارت
ریموت دیپ سوئیچی اسمارت
ریموت دیپ سوئیچی اسمارت
ریموت دیپ سوئیچی اسمارت
ریموت دیپ سوئیچی اسمارت

ریموت کنترل یکی از معمول ترین وسیله هایی است که برای ارسال فرمان از راه دور برای رسیورهای صنعتی و کرکره های برقی و ... مورداستفاده قرار می گیرد. ریموت آنتن دار دیپ سوئیچی اسمارت نیز جهت کنترل رسیور و مرکز کنترل های کرکره برقی ای که مدار دریافت کننده فرکانس در آن ها به صورت فیکس کد دیپ سوئیچی طراحی شده است مورد استفاده قرار می گیرد.

داخل این ریموت یک کلید 8 پین وجود دارد که با تنظیم هر پین متناسب با کلید 8 پین داخل مرکز کنترل، کد ارسالی آن ساخته می شود و به دستگاه فرامین را ارسال می کند.