fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
رسیور تک رله 99 کانال بتا
99 کانال
رسیور تک رله 99 کانال بتا
رسیور تک رله 99 کانال بتا
رسیور تک رله 99 کانال بتا
رسیور تک رله 99 کانال بتا
رسیور تک رله 99 کانال بتا

در بسیاری از اماکن مانند تالارها، مدارس، فروشگاه ها و ... برای کنترل روشنایی ها، درب ها، سیستم های تهویه و ... مجبور هستیم تعداد زیادی ریموت به همراه داشته باشیم. برای حل این مشکل، شرکت بتا، رسیور تک رله 99 کانال بتا را وارد بازار کرده که به وسیله آن امکان کنترل 99 عدد رسیور تک رله، تنها از طریق یک ریموت 99 کانال وجود دارد. با این ریموت نه تنها می توان هر دستگاه را به طور مستقل کنترل کرد، بلکه با قرار دادن چند دستگاه در یک گروه، امکان کنترل گروهی آنها نیز وجود دارد. خروجی این رسیور یک رله Free voltage است که قابل برنامه ریزی در دو مد عملکرد "لحظه ای" و "حافظه دار" است.