fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
مرکز کنترل کرکره موتور ساید 99 کانال
مرکز کنترل کرکره موتور ساید 99 کانال
مرکز کنترل کرکره موتور ساید 99 کانال
مرکز کنترل کرکره موتور ساید 99 کانال
مرکز کنترل کرکره موتور ساید 99 کانال

در بعضی اماکن مانند مجتمع های تجاری، فروشگاه‌ها، پارکینگ‌ها و ... که دارای تعداد زیادی درب و کرکره برقی است، برای کنترل کرکره ها مجبور هستیم تعداد زیادی ریموت به همراه داشته باشیم. برای حل این مشکل، شرکت بتا مرکز کنترل کرکره ساید 99 کانال بتا را وارد بازار کرده که به وسیله آن امکان کنترل 99 عدد موتور کرکره ساید AC، تنها از طریق یک ریموت 99 کانال وجود دارد. با این ریموت نه تنها می توان هر کرکره را به طور مستقل کنترل کرد، بلکه با قرار دادن چند کرکره در یک گروه، امکان کنترل گروهی آنها نیز وجود دارد.

همچنین تنظیم مدت زمان عملکرد موتورها، به طور مستقل امکان پذیر است.