fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
مغزی مقابل O&C
ناموجود
مغزی مقابل O&C
مغزی مقابل O&C
مغزی مقابل O&C
مغزی مقابل O&C

مغزی مقابل O&C جهت نصب روی انواع درب چوبی یا فلزی مانند دربهای مدیریتی، واحدهای مسکونی و... مناسب می باشد.