fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
ماژول LCD
ماژول LCD
ماژول LCD
ماژول LCD
ماژول LCD
ماژول LCD

در رسیور 4 رله بتا که امکان کددهی تعداد زیادی ریموت وجود دارد در صورتی که نیاز به پاک شدن یکی از ریموت ها باشد، به راحتی و با استفاده از ماژول LCD می توان ریموت مورد نظر را حذف کرد.