fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
مرکز کنترل کرکره برقی چهار موتور 99 کانال
مرکز کنترل کرکره برقی چهار موتور 99 کانال
مرکز کنترل کرکره برقی چهار موتور 99 کانال
مرکز کنترل کرکره برقی چهار موتور 99 کانال
مرکز کنترل کرکره برقی چهار موتور 99 کانال
مرکز کنترل کرکره برقی چهار موتور 99 کانال

مرکز کنترل چهار موتور 99 کانال بتا جهت کنترل 99 عدد موتور کرکره توبولار به طور مستقل یا گروهی، طراحی شده است و جهت نصب در فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی که چند درب نزدیک به هم برای ورود و خروج دارند، بسیار مناسب است. نکته قابل توجه این است که تمامی کرکره ها، توسط تنها یک ریموت 99 کانال کنترل می شوند و قابلیت تنظیم مدت زمان عملکرد هر کرکره به طور جداگانه وجود دارد.