fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
دستبند RFID
دستبند RFID
دستبند RFID
دستبند RFID

جهت احراز هویت و صدور اجازه ورود، توسط دستگاه اکسس کنترل و یا ثبت تردد در دستگاه حضور و غیاب استفاده می شود که در رنگ های متنوع  و با فرکانس کاری EM(125KHz) موجود است.