fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
قاب زیر کلید خروج
قاب زیر کلید خروج
قاب زیر کلید خروج
قاب زیر کلید خروج
قاب زیر کلید خروج

برخی از کلیدهای DOOR EXIT به صورت تو کار نصب می شوند و جهت نصب این مدل از کلیدها می بایست متناسب با سایز قاب پشت کلید برروی دیوار سوراخ کاری و برش انجام شود. از این رو جهت تسریع در نصب و عدم سوارخ کاری دیوار، از قاب زیر کلید استفاده می شود. این قاب مناسب برای نصب انواع کلید به صورت رو کار می باشد و ابعاد آن مطابق با ابعاد کلیدهای رایج در بازار می باشد و به آسانی با 2 عدد پیچ و رول پلاک برروی دیوار نصب می گردد.