fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
مرکز کنترل کرکره 99 کانال
مرکز کنترل کرکره 99 کانال
مرکز کنترل کرکره 99 کانال
مرکز کنترل کرکره 99 کانال
مرکز کنترل کرکره 99 کانال

در بعضی اماکن مانند ویلاها، فروشگاهها و ... که دارای تعداد زیادی درب و کرکره برقی است، برای کنترل کرکره ها مجبور هستیم تعداد زیادی ریموت به همراه داشته باشیم. برای حل این مشکل، شرکت بتا مرکز کنترل کرکره 99 کانال بتا را وارد بازار کرده که به وسیله آن امکان کنترل 99 عدد کرکره توبولار، تنها از طریق یک ریموت 99 کانال وجود دارد. با این ریموت نه تنها می توان هر کرکره را به طور مستقل کنترل کرد، بلکه با قرار دادن چند کرکره در یک گروه، امکان کنترل گروهی آنها نیز وجود دارد. همچنین تنظیم مدت زمان عملکرد موتورها، به طور مستقل امکان پذیر است.