fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
جعبه مرکز کنترل AC بتا
جعبه مرکز کنترل AC بتا
جعبه مرکز کنترل AC بتا
جعبه مرکز کنترل AC بتا
جعبه مرکز کنترل AC بتا
جعبه مرکز کنترل AC بتا
جعبه مرکز کنترل AC بتا
جعبه مرکز کنترل AC بتا

 از جنس پلاستیک ABS ساخته شده است و در مقابل گرما و ضربه، مقاومت قابل قبولی از خود نشان می دهد.

این جعبه، جهت قرار دادن مرکز کنترل و ترانس برد AC، سالید و BT1 مناسب است.