fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
مغزی مقابل Dorcas
مغزی مقابل Dorcas
مغزی مقابل Dorcas
مغزی مقابل Dorcas
مغزی مقابل Dorcas
مغزی مقابل Dorcas
مغزی مقابل Dorcas

مغزی مقابل DORCOS یا قفل مقابل برقی جهت نصب روی انواع درب چوبی یا فلزی مانند دربهای مدیریتی، واحدهای مسکونی و... مناسب می باشد.