fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
تگ RFID
تگ RFID
تگ RFID

جهت احراز هویت و صدور اجازه ورود، توسط دستگاه اکسس کنترل و یا ثبت تردد در دستگاه حضور و غیاب استفاده می شود که در رنگهای متنوع و در دو نوع EM(125KHz) و (13.56MHz)Mifare موجود است.