fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
کابل اتصال موتور ساید DC
کابل اتصال موتور ساید DC

از کابل اتصال موتور ساید جهت افزایش طول سیم موتور ساید استفاده می شود بدین صورت که این کابل رابط بین موتور ساید و مرکز کنترل کرکره قرار می گیرد و یک سر آن به موتور ساید و سر دیگر آن به مرکز کنترل کرکره ساید UPS متصل می شود. طول این کابل 2 متر بوده و دارای 8 رشته سیم است و قابل اتصال به انواع موتور ساید UPS می باشد.