fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
رسیور مینی دو رله 99 کانال
رسیور مینی دو رله 99 کانال
رسیور مینی دو رله 99 کانال
رسیور مینی دو رله 99 کانال
رسیور مینی دو رله 99 کانال
رسیور مینی دو رله 99 کانال

در بعضی اماکن مانند تالارها، مدارس، فروشگاهها و ... برای کنترل روشنایی ها، دربها، سیستم های تهویه و ... مجبور هستیم تعداد زیادی ریموت به همراه داشته باشیم. برای حل این مشکل، شرکت بتا، رسیور مینی دو رله 99 کانال بتا را وارد بازار کرده که به وسیله آن امکان کنترل 99 عدد رسیور مینی دو رله، تنها از طریق یک ریموت 99 کانال وجود دارد. با این ریموت نه تنها می توان هر دستگاه را به طور مستقل کنترل کرد، بلکه با قرار دادن چند دستگاه در یک گروه، امکان کنترل گروهی آنها نیز وجود دارد. این رسیور دارای 2 عدد رله آزاد است که خروجی COM ، NO ، NC آن در اختیار مشتری قرار دارد و قابل برنامه ریزی در دو مد عملکرد "لحظه ای " و "حافظه دار" است.