fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
پروگرامر حرفه ای
پروگرامر حرفه ای
پروگرامر حرفه ای
پروگرامر حرفه ای
پروگرامر حرفه ای

این پروگرامر جزء لوازم جانبی اپراتور بازویی بتا می باشد که امکان تنظیم پارامترهای مربوط به اپراتور از قبیل زاویه باز شو، سرعت باز و بسته  شدن و زمان بسته شدن اتوماتیک را فراهم می کند.