fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
براکت U قفل الکترومغناطیسی
براکت U قفل الکترومغناطیسی
براکت U قفل الکترومغناطیسی
براکت U قفل الکترومغناطیسی

برای نصب قفل مگنت برروی درب های شیشه بدون فریم و شیشه سکوریت، بدلیل اینکه امکان سوراخ کاری وجود ندارد می بایست از براکت هایی متناسب با نوع درب و نوع نصب آن استفاده شود.

از براکت U شکل جهت نصب صفحه مقابل قفل الکترومغناطیسی بر روی درب شیشه ای بدون فریم استفاده می شود. این براکت برروی درب شیشه ای نصب می شود و از طریق آلن ها و لاستیک داخل براکت بر روی درب محکم می شود. سپس صفحه مقابل قفل به آن پیچ می شود.