fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
رسیور سه رله 99 کانال
رسیور سه رله 99 کانال
رسیور سه رله 99 کانال
رسیور سه رله 99 کانال
رسیور سه رله 99 کانال

در بعضی اماکن مانند تالارها، مدارس، فروشگاهها و ... برای کنترل روشنایی ها، درب ها، سیستم های تهویه و ... مجبور هستیم تعداد زیادی ریموت به همراه داشته باشیم. برای حل این مشکل، شرکت بتا، رسیور سه رله 99 کانال را وارد بازار کرده که به وسیله آن امکان کنترل 99 عدد رسیور سه رله ، تنها از طریق یک ریموت 99 کانال وجود دارد. با این ریموت نه تنها می توان هر دستگاه را به طور مستقل کنترل کرد، بلکه با قرار دادن چند دستگاه در یک گروه ، امکان کنترل گروهی آنها نیز وجود دارد. این رسیور دارای 3 عدد رله آزاد است که خروجی COM ، NO ، NC آن در اختیار مشتری قرار دارد و قابل برنامه ریزی در دو مد عملکرد "لحظه ای " و "حافظه دار" است.