fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
کلید سه حالته دیواری
کلید سه حالته دیواری
کلید سه حالته دیواری

این کلید دارای سه دکمه بالا ، پایین ، توقف است که می توان با نصب در قسمت کنترل دستی مرکز کنترل یا راهبند بدون استفاده از ریموت آن ها را کنترل کرد.