fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
تگ برچسبی UHF
تگ برچسبی UHF
تگ برچسبی UHF

جهت احراز هویت، توسط آنتن دور برد استفاده می شود که رنج فرکانس کاری آن بسیار گسترده است و در کشورهای مختلف دارای پهنای باند متفاوتی است. پهنای باند UHF در سراسر اتحادیه اروپا توسط سازمان ETSI (مسئول استانداردسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا) تنظیم شده است.

ETSI محدوده ی فرکانس را بین 868-865 مگاهرتز تعیین کرده است. پهنای باند در ایالات متحده آمریکا توسط سازمان) FCC  کمیسیون ارتباطات فدرال ) تنظیم شده است و بر اساس آن محدوده ی فرکانس بین 928-902 مگاهرتز تعیین شده است.  پهنای باند مورد تایید کشور ایران براساس فرکانس ETSI تنظیم شده و بین 868-865 مگاهرتز می باشد.

 این تگ به راحتی قابل نصب روی شیشه خودرو است و به دلیل دارا بودن شیار حفاظتی در صورت کنده شدن از روی شیشه خودرو، دیگر قابل استفاده نخواهد بود.