fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
گاید ثابت
گاید ثابت

از گاید ثابت (راهنما) جهت حفظ تعادل و هدایت حرکت درب های اتوماتیک شیشه ای در مسیر ریل استفاده می شود. گاید ثابت درون زمین جای گذاری می شود و حرکت درب در مسیر ریل موجب چرخش غلطک آن می شود و از لغزش و تاب خوردن درب جلوگیری می کند.

انتخاب آلیاژ آلومینیوم با سختی بالا موجب بادوام بودن آن در طول عملکرد و مقاوم بودن در برابر سایش می شود.