fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
براکت ZL قفل الکترومغناطیسی
براکت ZL قفل الکترومغناطیسی
براکت ZL قفل الکترومغناطیسی
براکت ZL قفل الکترومغناطیسی

جهت نصب قفل الکترومغناطیسی و صفحه آرماتور برروی انواع درب چوبی، فلزی، شیشه ای، آلومینیومی و... می بایست از براکت هایی متناسب با نوع درب، نوع نصب و جهت بازشو آن استفاده شود. این پکیج شامل یک عدد براکت Z و یک عدد براکت L می باشد که از براکت Z جهت نصب صفحه آرماتور قفل الکترومغناطیسی بر روی درب های بازشو به داخل استفاده می شود و از براکت L جهت نصب قسمت مگنت قفل الکترومغناطیسی برروی چارچوب درب استفاده می شود.

براکت Z از 2 عدد براکت L ساخته شده است. این 2 براکت از قسمت های شیاردار برروی هم قرار می گیرند و کاملا به هم چفت می شوند. سپس توسط 4 عدد پیچ بهم متصل می شوند تا براکت Z را تشکیل دهند.

پس از آن براکت Z از طریق 4 عدد پیچ بر روی درب نصب می شود و صفحه آرماتور به آن پیچ می شود. براکت L نیز برروی چارچوب درب نصب می شود سپس قسمت مگنت قفل الکترومغناطیسی برروی آن پیچ می شود.