fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
کارت RFID
کارت RFID
کارت RFID

جهت احراز هویت و صدور اجازه ورود، در دستگاه اکسس کنترل و یا ثبت تردد در دستگاه حضور و غیاب استفاده می شود که در دو نوع  (125KHz)EM و (13.56MHz)Mifare موجود است.