fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
فتوسل
فتوسل
فتوسل
فتوسل
فتوسل
فتوسل

این چشمی از طریق امواج مادون قرمز، قرار داشتن مانع بین درب یا کرکره را تشخیص داده و جهت افزایش ایمنی در پارکینگ های هوشمند به کار می رود.