fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
کلید تماسی Door Exit
کلید تماسی Door Exit
کلید تماسی Door Exit
کلید تماسی Door Exit
کلید تماسی Door Exit

این کلید دارای یک عدد رله آزاد است که خروجی COM و NO و NC  آن در اختیار مشتری قرار داده شده است و از طریق لمس کردن کلید عمل می کند. این کلید جهت نصب روی مرکز کنترل کرکره، درب پارکینگ، اپراتور درب شیشه ای، درب واحد های مسکونی و ... مناسب می باشد.