fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
برد فلاشر 220 ولت بتا
برد فلاشر 220 ولت بتا
برد فلاشر 220 ولت بتا
برد فلاشر 220 ولت بتا
برد فلاشر 220 ولت بتا

در برخی از مرکز کنترل های کرکره برقی، درب باز کن های درب پارکینگ و راهبند ولتاژ خروجی فلاشر آن ها به صورت برق 220VAC ثابت است. دراین گونه موارد برای تبدیل برق 220VAC ثابت به برق 220VAC چشمک زن می توان از مدار فلاشر بتا به عنوان یک مدار چشمک زن استفاده کرد. بدین صورت روشن و خاموش شدن فلاشر باعث ایجاد هشدار و افزایش توجه افراد به باز و یا بسته شدن درب می شود.

مدار فلاشر بتا در ابعاد بسیار کوچک طراحی شده است و به آسانی واسط مرکز کنترل و فلاشر قرار می گیرد و با فاصله زمانی هر 500ms یک بار چشمک می زند.