fa
لیست مقایسه کالا خالی است.

مقایسه
مدار رله واسط تک رله
مدار رله واسط تک رله
مدار رله واسط تک رله
مدار رله واسط تک رله
مدار رله واسط تک رله

شرکت بتا در راستای پاسخگویی به پیشنهادات و نیازهای تعدادی از مشتریان، مدار رله واسط بتا را طراحی کرده است. این برد دارای یک رله آزاد 30 آمپر است و با استفاده از آن می توان بردهایی را که دارای خروجی با آمپر پایین تر هستند در مصارف با جریان کشی بالاتر استفاده کرد.